JK FREA Dlouhá Lhota MC0256                         

         Rozpis skokových jezdeckých závodů ve Slapech u Tábora

                                      9. července 2016

                      Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz

 

 1. Základní ustanovení.
  • Základní informace

1.1.1.

Kategorie závodů:

CSN - Hobby

1.1.2.

Číslo závodů ČJF:

709C1

1.1.3.

Název závodů:

Skokové závody

1.1.4.

Pořadatel:

JK FREA Dlouhá Lhota MC0256

1.1.5.

Spolupoř. subjekt:

---

1.1.6.

Datum závodů:

9.7.2016

1.1.7.

Místo konání:

Slapy u Tábora

1.1.8.

Omezující kritéria:

 ---

 

  

 • Funkcionáři závodů:

 

Ředitel závodů:

Lukáš Kupka, 737 274 410

Sekretář závodů:

Eliška Wratislavová, 721 784 591

Kontaktní osoba:

Eliška Wratislavová, 721 784 591, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní rozhodčí:

MVDr. František Soukal C1059

Sbor rozhodčích:

Helena Neklová C0436, Radka Líkařová C0331,

Iveta Beránková C0382

Stylový rozhodčí:

---

Technický delegát:

---

Stavitel tratí / parkurů:

Stanislav Jílek C0107

Asistent stavitele:

---

Komisař na opracovišti

Vykonává volný člen sboru rozhodčích

Hlasatel:

Hana Stuchlíková

Zpracovatel výsledků:

Hana Stuchlíková 777 241 076

Lékařská služba:

ZZS JČK

Veterinární dozor:

MVDr. Ivana Marešová 723 062 136

 

 

 

 • Technické parametry
  • Kolbiště: 60 m x 40 m, povrch Equo-Flex
  • Opracoviště: Hala 40m x 20 m, povrch Equo - Flex
  • Opracování: Společné opracování v kolbišti s možností skoku (skoky                 

                                                       budou určeny hlavním rozhodčím) pro soutěž č.1,č.2 a

                                                       č. 3.

 

 1. Přihlášky a časový rozvrh

 

 • Uzávěrka

Uzávěrka přihlášek je do 6.7.2016 23:59

      

 • Přihlášky

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz (výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)

 

 • Prezentace

Na věži rozhodčích v den závodu od 7:30 – do 8:00 pro soutěž č. 1

Pro další soutěže následně na věži rozhodčích nebo telefonicky na

telefonu: 721 784 591

 

 • Technická porada

Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci.

 

 • Start soutěží (zkoušek)

Soutěž č. 1 – 8.30hod  všechny další soutěže návazně po sobě. Pořadatel si vychrazuje právo z organizačních důvodů na změnu času začátku první soutěže. Informace bude zveřejněna na stránkách pořadatele: www.frea.cz 24 hodin předem!

 

 • Sekretariát závodů

Od 7.30 hod na věži rozhodčích.

 

 • Další důležité informace

 

 1. Přehled jednotlivých kol soutěží

Nejsou vícekolové soutěže.

 

 1. Soutěže, startovné / zápisné a ceny

      Sobota 9. července 2016

 

4.1 HOBBY do 60cm

      Pro koně a jezdce bez omezení. Hodnocení dle čl. A 298.2.1. soutěž na limitovaný čas.

      Společné opracování v kolbišti. Věcné ceny do čtvrtého místa. Floty dle PJS.

      Startovné 250,- Kč.

4.2 HOBBY do 80cm

      Pro koně a jezdce bez omezení. Hodnocení dle čl. A 298.2.1 soutěž na limitovaný čas.

      Společné opracování v kolbišti. Věcné ceny do čtvrtého místa. Floty dle PJS.

      Startovné 250,- Kč.

 4.3 Skoková soutěž stupně ZM

Soutěž je přístupná pro koně nebo jezdce startující prvním a druhým rokem. Společné opracování v kolbišti. Hodnocení dle čl. A 298.2.1. soutěž na limitovaný čas. Věcné ceny do čtvrtého místa. Floty dle PJS.

Startovné 300,- Kč.

4.4 Skoková soutěž stupně ZM- cena ,,panství Wratislav“

Soutěž je přístupná pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. A 298.2.1.

Soutěž na limitovaný čas. Věcné ceny do čtvrtého místa. Floty dle PJS.

Startovné 300,- Kč.

 4.5 Skoková soutěž stupně Z – cena ,,NutriHors“

Soutěž je přístupná pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. A 298.2.1.

Soutěž na limitovaný čas. Věcné ceny do čtvrtého místa. Floty dle PJS.

Startovné 300,- Kč.

 

4.6 Skoková soutěž stupně ZL

Soutěž je přístupná pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 238.2.1.

Soutěž  na čas bez rozeskakování. Finanční ceny v hodnotě 2.650,- Kč (700-500-400-350-350-350). Floty dle PJS.

Startovné 350,- Kč.

 4.7 Skoková soutěž stupně L*

Soutěž je přístupná pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 238.2.1.

Soutěž na čas bez rozeskakování. Finanční ceny v hodnotě 3.800,- Kč

(1200-800-600-400-400-400). Floty dle PJS.

Startovné 400,- Kč. 

 

 1. Technická ustanovení
  • Předpisy
   • Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
   • Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
   • Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
   • Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
   • Sázky nejsou povoleny.

 

 • Veterinární předpisy
  • Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
  • Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
  • Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. Nutnost mít provedenou testaci krve na AIE ne starší 6-ti měsíců!

 

 • Podmínky účasti, kvalifikace
 1. Obecné informace

6.1. Odpovědnost pořadatele

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.

6.2.Informace pro majitele psů

Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !

6.3.Ustájení

Ustájení pořadatel nezajišťuje.

6.4.Ubytování, elektrické přípojky

Ubytování pořadatel nezajišťuje.

6.5.Ostatní služby

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu

Veterinární služba – zajištěna proti úhradě

Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den

Parkování vozidel – dle navigace v areálu telefon: 737 274 410

 

 • Partneři závodů

 

 • Schvalovací doložka

 

Rozpis zpracovala:                                                               Rozpis za OV ČJF schválil:

Stuchlíková Hana dne 3.6.2016