JK FREA Dlouhá Lhota MC0256                         

          Rozpis drezurních jezdeckých závodů ve Slapech u Tábora  25.6.2016

 

                      Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz

 

 1. Základní ustanovení.
  • Základní informace

1.1.1.

Kategorie závodů:

CDN - C

1.1.2.

Číslo závodů ČJF:

625C1

1.1.3.

Název závodů:

Drezurní závody

1.1.4.

Pořadatel:

JK FREA Dlouhá Lhota MC0256

1.1.5.

Spolupoř. subjekt:

 

1.1.6.

Datum závodů:

25.6.2016

1.1.7.

Místo konání:

Slapy u Tábora

1.1.8.

Omezující kritéria:

 

 

  

 • Funkcionáři závodů:

 

Ředitel závodů:

Lukáš Kupka, 737 274 410

Sekretář závodů:

Eliška Wratislavová, 721 784 591

Kontaktní osoba:

Eliška Wratislavová, 723 709 783, 777 241 076,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní rozhodčí:

MVDr. František Soukal C1059

Sbor rozhodčích:

Helena Neklová C0436, Radka Líkařová C0331,

Čejková Petra C0853

Stylový rozhodčí:

 

Technický delegát:

 

Stavitel tratí / parkurů:

 

Asistent stavitele:

 

Komisař na opracovišti

Vykonává volný člen sboru rozhodčích

Hlasatel:

Hana Stuchlíková

Zpracovatel výsledků:

Hana Stuchlíková

Lékařská služba:

ZZS JČK

Veterinární dozor:

MVDr. Ivana Marešová 723062136

 

 

 

 • Technické parametry
  • Kolbiště: 60m x 40m, povrch Equo-Flex, obdélník 20 x 60m
  • Opracoviště: Hala 40m x 20m, povrch Equo - Flex
 1. Přihlášky a časový rozvrh
 • Uzávěrka

Uzávěrka přihlášek je do 22.6.2016 23:59  

 • Přihlášky

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz (výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)

 • Prezentace

Na věži rozhodčích v den závodu od 7:00 – do 7:30 pro soutěž č. 1

Pro další soutěže následně na věži rozhodčích nebo telefonicky na

telefonu: 721 784 591

 • Technická porada

Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci.

 • Start soutěží (zkoušek)

Soutěž č. 1 – 8.00hod  všechny další soutěže návazně po sobě. Pořadatel si vychrazuje právo z organizačních důvodů na změnu času začátku první soutěže. Informace bude zveřejněna na stránkách pořadatele: www.frea.cz 24 hodin předem!

 • Sekretariát závodů

Od 7.00 hod na věži rozhodčích.

 • Další důležité informace
 1. Přehled jednotlivých kol soutěží

Nejsou vícekolové soutěže.

 1. Soutěže, startovné / zápisné a ceny

      Sobota 25. června 2016

4.1 Drezurní soutěž stupně Z – úloha Z4/2016

      Hodnocení dle N33 – 2 rozhodčí z jednoho místa umístění dle čl. 434.

      Odd. A – jezdci do 18 let na pony nebo velkých koní.

      Odd. B – jezdci nad 18 let bez omezení.

      Úloha je čtená, každý soutěžící si zajistí svého předčitatele.

      Věcné ceny do čtvrtého místa. Floty dle PJS.

      Startovné 300,- Kč.

4.2 Drezurní  soutěž stupně Z – úloha DU-A/2016

      Hodnocení dle N39 – 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434.

      Odd. A – jezdci do 18 let na pony nebo velkých koní.

      Odd. B – jezdci nad 18 let bez omezení.

      Úloha je čtená, každý soutěžící si zajistí svého předčitatele.

      Věcné ceny do čtvrtého místa. Floty dle PJS.

      Startovné 300,- Kč.

 • Drezurní soutěž stupně L – úloha L0/2016

Hodnocení dle N39 – 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434.

Odd. A – jezdci do 18 let na pony nebo velkých koní.

Odd. B – jezdci nad 18 let bez omezení.

Úloha je čtená, každý soutěžící si zajistí svého předčitatele.

 Věcné ceny do čtvrtého místa. Floty dle PJS.

Startovné 300,- Kč.

 • Drezurní soutěž stupně L – DD/2016

Hodnocení dle N39 – 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434.

Odd. A – jezdci do 18 let na pony nebo velkých koní.

Odd. B – jezdci nad 18 let bez omezení.

Úloha se jede zpaměti.

 Odd. A věcné ceny do čtvrtého místa. Odd. B 1.300,- (600-400-300) a věcné ceny do   

 čtvrtého místa. Floty dle PJS.

Startovné 300,- Kč

 • Drezurní soutěž stupně S – JU/2016

Hodnocení dle N39 – 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434.

Soutěž je přístupná pro jezdce a koně bez omezení. Úloha se jede zpaměti.

Floty dle PJS. Finanční ceny v hodnotě 1.700,- (800-500-400) a věcné ceny do

čtvrtého místa.

Startovné 400,- Kč.

 • Drezurní soutěž stupně S – JD/2016

Hodnocení dle N39 – 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434.

Soutěž je přístupná pro jezdce a koně bez omezení. Úloha se jede zpaměti.

Floty dle PJS. Finanční ceny v hodnotě 1.700,- (800-500-400) a věcné ceny do

čtvrtého místa.

Startovné 400,- Kč.

 1. Technická ustanovení
  • Předpisy
   • Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
   • Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
   • Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
   • Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
   • Sázky nejsou povoleny.
 • Veterinární předpisy
  • Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
  • Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
  • Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. Nutnost mít provedenou testaci krve na AIE ne starší 6-ti měsíců!
 • Podmínky účasti, kvalifikace

 

 1. Obecné informace

6.1. Odpovědnost pořadatele

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.

6.2.Informace pro majitele psů

Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !

6.3.Ustájení

Ustájení pořadatel nezajišťuje.

6.4.Ubytování, elektrické přípojky

Ubytování pořadatel nezajišťuje.

6.5.Ostatní služby

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu

Veterinární služba – zajištěna proti úhradě

Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den

Parkování vozidel – dle navigace v areálu telefon: 737 274 410

 • Partneři závodů
 • Schvalovací doložka

 

Rozpis zpracovala:                                                               Rozpis za OV ČJF schválil:

Stuchlíková Hana dne 15.5.2016                                 dne 16.5.2016 mgr. Kateřina Hanušová