Drezurní podzimní hobby závody

 A.Všeobecné ustanovení:

 1. Pořadatel : JK FREA Dlouhá Lhota
 2. Datum konání           : 17.10. 2015
 3. Místo konání : Slapy u Tábora – areál Farma Kupka
 4. Kolbiště : 60 m x 20 m – povrch EQUO-FLEX
 5. Opracoviště : hala 20 m x 40 m – povrch EQUO-FLEX
 6. Funkcionáři závodů : ředitel závodů: Lukáš Kupka

                                                 hospodář: Eva Cimpová

                                                 hlavní rozhodčí: Helena Neklová

                                               rozhodčí: Radka Líkařová

                                                 dozor na opracovišti: sbor rozhodčích

                                                 zapisovatelka: Mgr. Ivana Míková

                                               výsledkový servis: Hana Stuchlíková

                                               hlasatel: Mgr. Lucie Šilhavecká

 

 1. Technická ustanovení:
 2. Předpis : Pravidla jezdeckého sportu a rozpis závodů.
 3. Soutěže: Soutěže jsou pro jezdce a koně s licencí i bez licence. Na hobby závody se

                   smějí hlásit pouze jezdci registrovaní v ČJF ( tj. se zaplaceným poplatkem

                   100,- Kč pro rok 2015). Nelicentovaní jezdci prokazují svoji registraci                              

                   průkazem hobby jezdce!

                   Podmínkou účasti je korektní úbor podle pravidel ČJF.

 

SOUTĚŽE:

 

 1. Drezurní úloha PONY – P1/2014 – obdélník 20x40

     Pro jezdce do 16 let na pony koních. Rozhodování dle čl. 432 z jednoho místa umístění

     dle čl. 434. Úloha je čtená – každý soutěžící si zajistí svého předčitatele úlohy.

     Zápisné 200,- Kč. Věcné ceny do šestého místa. Dekorování floty dle VP čl. 127

     pro všechny soutěžící.            

 1. Drezurní úloha PONY – P2/2014 – obdélník 20x40  

   Pro jezdce do 16 let na pony koních.Rozhodování dle čl. 432 z jednoho místa umístění dle

     čl. 434. Úloha je čtená – každý soutěžící si zajistí svého předčitatele úlohy.

     Zápisné 200,- Kč. Věcné ceny do šestého místa. Dekorování floty dle VP čl. 127.

 

 1. Drezurní úloha Z0/2014 – obdélník 20x40

     Otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně. Rozhodování dle čl. 432 z jednoho místa

     umístění dle čl. 434. Úloha je čtená – každý soutěžící si zajistí svého předčitatele úlohy.

     Zápisné 200,- Kč. Věcné ceny do šestého místa. Dekorování floty dle VP čl. 127.

 

 

 

 1. Drezurní úloha Z1/2014 – obdélník 20x40

     Otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně. Rozhodování dle čl. 432 z jednoho místa

     umístění dle čl. 434. Úloha je čtená – každý soutěžící si zajistí svého předčitatele úlohy.

   Zápisné 200,- Kč. Věcné ceny do šestého místa. Dekorování floty dle VP čl. 127.

 

 1. Drezurní úloha DÚ-A/2015 – obdélník 20x60

     Otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně. Rozhodování dle čl. 432 z jednoho místa

     umístění dle čl. 434. Úloha je čtená – každý soutěžící si zajistí svého předčitatele úlohy.

     Zápisné 250,- Kč. Věcné ceny do šestého místa. Dekorování floty dle VP čl. 127.

 

 1. Drezurní úloha DÚ-B/2015 – obdélník 20x60

     Otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně. Rozhodování dle čl. 432 z jednoho místa

     umístění dle čl. 434. Úloha je čtená – každý soutěžící si zajistí svého předčitatele úlohy.

     Zápisné 250,- Kč. Věcné ceny do šestého místa. Dekorování floty dle VP čl. 127.

 

 1. Drezurní úloha L0/2013 – obdélník 20x60

     Otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně. Rozhodování dle čl. 432 z jednoho místa

     umístění dle čl. 434. Úloha je čtená – každý soutěžící si zajistí svého předčitatele úlohy.

     Zápisné 250,- Kč. Věcné ceny do šestého místa. Dekorování floty dle VP čl. 127.

 

 1. Drezurní úloha L-DD/2015 – obdélník 20x60

     Otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně. Rozhodování dle čl. 432 z jednoho místa

     umístění dle čl. 434. Úloha je čtená – každý soutěžící si zajistí svého předčitatele úlohy.

     Zápisné 250,- Kč. Věcné ceny do šestého místa. Dekorování floty dle VP čl. 127.

 

 

 1. Ostatní ustanovení:

 

 • Prezentace: Na věži rozhodčích pro soutěž č. 1 do 7,30 hod. Pro následné soutěže      

                               v průběhu dne.

 

 • Předběžný časový program: V 8.00 hod – začátek soutěže č. 1 a následně soutěže

                                                         č. 2 až č. 8. Pořadatel si vyhrazuje právo na upravení

                                                         časového programu dle došlých přihlášek.

    

 

 • Uzávěrka přihlášek: Do 15.10.2015. Přihlášky mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo

                                             telefonicky 777 24 10 76. Startovní listiny budou k nahlédnutí na

                                             www.frea.cz (JK FREA Dlouhá Lhota – startovní listiny).

                                             V případě velkého počtu startujících si pořadatel vyhrazuje

                                             právo na omezení počtu startujících v soutěžích!!!

 

 • Veterinární předpisy: Dle platných směrnic pro přesun sportovních koní pro

                                           rok 2015. Koně musí mít negativní test na EIA ne starší

                                           6ti měsíců.

 

 • Poskytované služby: Pořadatel zajistí lékařskou službu. Pořadatel zajistí veterinární

                                             službu proti úhradě za provedené úkony.

 

 • Občerstvení: Zajištěno pořadatelem.

 

 • Správní poplatky: a) Přihláška do soutěže po uzávěrce 50,- Kč + startovné.
 1.   b) Vyžádaná změna pořadí startu po uzávěrce 50,- Kč + startovné.
 2.               c) Změna jezdce nebo koně po uzávěrce 50,- Kč + startovné.

 

     8) Ostatní: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající oddíl.

 

 

Pořadatel neodpovídá za případné úrazy koní a jezdců!

Volné pobíhání psů je přísně zakázáno pod pokutou 500,- Kč k rukám pořadatele.