POZOR: V platnosti je nové veterinární nařízení od 4.6.2015

Koně musí mít negativní test na EIA ne starší 6 měsíců (dříve to bylo 24 měsíců). 

V případě nedodržení Vás nebudeme moci pustit na start.

Skokové hobby závody

 

A.Všeobecné ustanovení:

 1. Pořadatel : JK FREA Dlouhá Lhota
 2. Datum konání           : 27. 6. 2015
 3. Místo konání : Slapy u Tábora – areál Farma Kupka
 4. Kolbiště : 60 m x 40 m – povrch EQUO-FLEX
 5. Opracoviště : hala 40 m x 20 m – povrch EQUO-FLEX
 6. Funkcionáři závodů : ředitel závodů: Lukáš Kupka

                                                 hospodář: Eva Cimpová

                                               hlavní rozhodčí: Helena Neklová

                                               rozhodčí: Iveta Beránková

                                               dozor na opracovišti: Dvořáková Radka

                                                 stavitel parkuru: Ing. František Čoudek

                                               výsledkový servis: Hana Stuchlíková

                                               hlasatel: Mgr. Lucie Šilhavecká

 

 1. Technická ustanovení:
 2. Předpis : Pravidla jezdeckého sportu a rozpis závodů.
 3. Soutěže: Soutěže jsou pro jezdce a koně s licencí i bez licence. Na hobby závody se

                   smějí hlásit pouze jezdci registrovaní v ČJF ( tj. se zaplaceným poplatkem

                   100,- Kč pro rok 2015). Nelicentovaní jezdci prokazují svoji registraci                              

                   průkazem hobby jezdce! Jezdci do 16 let musí mít jezdeckou bezpečnostní      

                   vestu!!!

                   Podmínkou účasti je korektní úbor podle pravidel ČJF.

 

SOUTĚŽE:

 

 1. Skoková soutěž do 50 cm

     Pro jezdce do 16 let na pony koních. Na limitovaný čas bez rozeskakování.

     Zápisné 200,- Kč. Věcné ceny pro všechny soutěžící. Dekorování floty dle VP čl. 127

     pro všechny soutěžící.            

 

 1. Skoková soutěž do 60 cm

     Pro jezdce do 16 let na pony koních. Na limitovaný čas bez rozeskakování.

     Zápisné 200,- Kč. Věcné ceny pro všechny soutěžící. Dekorování floty dle VP čl. 127

     pro všechny soutěžící.

 

 1. Skoková soutěž do 60 cm

     Otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně. Na limitovaný čas bez rozeskakování.

     Zápisné 200,- Kč. Věcné ceny do šestého místa. Dekorování floty dle VP čl. 127.

 

 1. Skoková soutěž do 80 cm

     Otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně. Na limitovaný čas bez rozeskakování.

     Zápisné 250,- Kč. Věcné ceny do šestého místa. Dekorování floty dle VP čl. 127.

 

 1. Jízda zručnosti

     Pro jezdce na pony nebo velkých koních.

     A – s vodičem

     B – bez vodiče

     Zápisné 150,- Kč. Věcné ceny pro všechny soutěžící. Dekorování floty dle VP čl. 127

     pro všechny soutěžící.

 

 1. Skoková soutěž – stupňovaná obtížnost do 90 cm

     Otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně. Stupňovaná obtížnost do 90 cm – alternativní

     skok ,,žolík“. Zápisné 250,- Kč. Věcné ceny do šestého místa.

     Dekorování floty dle VP čl. 127.

 

 1. Skoková soutěž do 100 cm

     Otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně. Na limitovaný čas bez rozeskakování.

     Zápisné 250,- Kč. Věcné ceny do šestého místa. Dekorování floty dle VP čl. 127.

 

 1. Ostatní ustanovení:

 

 • Prezentace: Na věži rozhodčích pro soutěž č. 1 do 8,30 hod. Pro následné soutěže      

                               v průběhu dne.

 

 • Předběžný časový program: V 9.00 hod – začátek soutěže č. 1 a následně soutěže

                                                         č. 2 až č. 7. Pořadatel si vyhrazuje právo na upravení

                                                         časového programu dle došlých přihlášek.

 

 • Uzávěrka přihlášek: Do 25.6.2015. Přihlášky mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo

                                             telefonicky 777 24 10 76. Startovní listiny budou k nahlédnutí na

                                            www.frea.cz (JK FREA Dlouhá Lhota – startovní listiny).

 

 • Veterinární předpisy: Dle platných směrnic pro přesun sportovních koní pro

                                           rok 2015.

 

 • Poskytované služby: Pořadatel zajistí lékařskou službu. Pořadatel zajistí veterinární

                                             službu proti úhradě za provedené úkony.

 

 • Občerstvení: Zajištěno pořadatelem.

 

 • Správní poplatky: a) Přihláška do soutěže po uzávěrce 50,- Kč + startovné.
 1.   b) Vyžádaná změna pořadí startu po uzávěrce 50,- Kč + startovné.
 2.  c) Změna jezdce nebo koně po uzávěrce 50,- Kč + startovné.

    

     8) Ostatní: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající oddíl.

 

Pořadatel neodpovídá za případné úrazy koní a jezdců!

Volné pobíhání psů je přísně zakázáno pod pokutou 500,- Kč k rukám pořadatele.