V Herouticích nás reprezentovala Veronika Gajdolínová a Lenka Šašková.

Výsledky:

DD/2015 Veronika Gajdolínová s klisnou DONNA FREDERICA - páté místo 58,333%

JU/2009 Lenka Šašková s klisnou QUANTASTIKA - páté místo 60,147%

JD/2009 Lenka Šašková s klisnou QUANTASTIKA - čtvrté místo 61,306%

Blahopřejeme!!!