Na těchto závodech nás reprezentovala Lenka Šašková a Veronika Gajdolínová. V drezurní úloze Z DU-A/2015 soutěžila

Veronika Gajdolínová s klisnou DONNA FREDERICA. Dvojice se umístila na 9. místě s výsledkem 57,308%. Dále tato dvojice

startovala v drezurní úloze L DD/2015 kde obsadila 7. místo s výsledkem 60,555%.

Lenka Šašková a VISIONE startovala v drezurní úloze T IM/2009. Dvojice obsadila 5. místo s výsledkem 62,456%.