Na těchto drezurních závodech startovala Hana Stuchlíková s koněm FARID. V drezurní úloze Z1 obsadila 5. místo s výsledkem 62,059% a v drezurní úloze Z2 obsadila 2. místo s výsledkem 65,588%.