Na těchto závodech nás reprezentovala Lenka Šašková s VISIONEM. V drezurní úloze stupně ST obsadila 1. místo s výsledkem 62,631% a ve stupni T obsadila 2. místo s výsledkem 63,552%. Dále nás na těchto závodech reprezentovala Karolína Havlová s koněm BB CARTANO. V drezurní úloze stupně L obsadila 11.místo s výsledkem 55,632% a ve stupni S obsadila 10. místo s výsledkem 51,813%.