Dne 19.10.2014 proběhlo ukončení sportovní sezóny 2014 na Vondrově. Zde nás reprezentovala Lenka Šašková s koněm DICASS v drezurní úloze stupně L obsadila jednou 7. místo s výsledkem 61,379% a v druhé úloze stupně L obsadila 10. místo s výsledkem 59,762%. Dále nás reprezentovala Veronika Gajdolínová s koněm COATING T v drezurní úloze stupně L obsadila jednou 15. místo s výsledkem 54,597% a podruhé v drezurní úloze stupně L obsadila 12. místo s výsledkem 53,868%. A nakonec nás reprezentovala Karolína Havlová s koněm BB CARTANO v drezurní úloze stupně L obsadila 8. místo s výsledkem 61,488% a drezurní úloze stupně S obsadila 8. místo s výsledkem 57,549%.